Έλθετε οπίσω μου και θέλω
σας κάμει αλιείς ανθρώπων.

Τι πιστευουμε

Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, είναι ένα δόγμα ανεγνωρισμένο από το Κράτος και σαν εκκλησία λειτουργεί με άδεια του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


1) Λέγεται Ελευθέρα, γιατί δεν έχει εξάρτηση άμεση ή έμμεση από καμία ξένη οργάνωση.

2) Δογματικά αποδέχεται όλα τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, όπως τα θέσπισαν οι 318 πατέρες, για να ξεχωρίζουν οι αιρέσεις από την εκκλησία που ορθοτομεί τον λόγο του Θεού. 'Έχει σαν καταστατικό της την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού χριστού και πιστεύει ότι όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστος και ωφέλιμος. (Β' Τιμοθέου γ: 6). Λέγεται της Πεντηκοστής, γιατί πιστεύει ότι ο πιστός πρέπει να λάβει το Πνεύμα το Άγιο και να ενδυθεί δύναμη εξ' ύψους, όπως έλαβαν οι απόστολοι την ήμερα της Πεντηκοστής και όλοι οι πρώτοι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ο αρχηγός της είναι ο ίδιος ο Σωτήρας μας ο Ιησούς Χριστός, οι δε υπηρετούντες Αυτόν, θεωρούνται δούλοι του.

3) Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ πιστεύει και εκτελεί:

  • α) Το ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΥΔΑΤΙ, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να βαπτισθεί ένα άτομο στο νερό, είναι να έχει πιστέψει στο Χριστό και στο Ευαγγέλιό Του και να έχει μετανοήσει από την αμαρτία. (Μάρκος ιστ: 16, Πράξεις β: 36-39). Γίνεται επομένως σε άνδρες και γυναίκες που είναι σε θέση να πιστέψουν και να μετανοήσουν. (Πράξεις η: 36-39)
  • β) Την ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, που γίνεται ακριβώς όπως την έκαμε ο Κύριός μας Ιησούς χριστός (Λουκάς κβ: 14-21) και την παρέδωσε στους αποστόλους (Α' Κορινθίους Ια: 23-27). Πιστεύει ότι ο οίνος και ο άρτος γίνονται σώμα και αίμα Χριστού πνευματικός, δια της πίστεως. (Α' Κορινθίους ια: 27-30). Στην Θεία κοινωνία λαβαίνουν μέρος μόνο οι πιστοί χριστιανοί, που έχουν μετανοήσει από την αμαρτία (Α' Κορινθίους Ια: 28). Η Θεία κοινωνία γίνεται κάθε Κυριακή (Πράξεις β: 47, κ: 7).
  • γ) Τον ΓΑΜΟ, που πρέπει να είναι τίμιος σύμφωνα με το Ευαγγέλιο (Εβραίους ιγ: 4), απαγορευμένου του διαζυγίου σε κάθε περίπτωση, παρεκτός λόγου πορνείας (Ματθαίος ε: 32) και μη επιτρεπομένου δευτέρου γάμου (Α' Κορινθίους ζ: 11). Μόνο ο θάνατος μπορεί να χωρίσει το ανδρόγυνο (Α' Κορινθίους ζ: 39), γι' αυτό και η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής, δεν δίνει διαζύγια.
  • δ) Το ΕΥΧΕΛΑΙΟ, που αφορά τους ασθενείς και δίνει θεραπεία στο σώμα. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι χρίουν τον ασθενή με έλαιο, επιθέτουν τα χέρια τους επάνω του και προσεύχονται, όπως παραγγέλλει ο Λόγος του Θεού (Ιάκωβος ε: 14, Μάρκος στ: 13). Ο Ιησούς χριστός θεραπεύει τον ασθενή.
  • ε) Την ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ, που γίνεται από τον μετανοούντα αμαρτωλό ενώπιον πάντων (Μάρκος α: 5, Πράξεις Ιθ: 18), ή κατ' Ιδίαν (Ιάκωβος ε: 16), για να λάβει συγχώρεση από τον μόνο Σωτήρα και Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό (Πράξεις δ: 12).
  • στ) Το ΧΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, που συνιστά στους πιστούς, να ζητήσουν από τον ίδιον τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό, που είναι ο Μόνος δυνατός να χρίσει τον άνθρωπο με το Πνεύμα Του το Άγιο (Ματθαίος γ: 11). Σαν σημείο ότι πραγματικά ένα άτομο έχει χρισθή με Πνεύμα Άγιο, είναι το σημείο των ξένων γλωσσών, που δόθηκε στους αποστόλους και τους χριστιανούς της πρώτης αποστολικής Εκκλησίας (Πράξεις β: 5, 1: 44-48, Ιθ: 6, Α' Κορινθίους Ιδ: 22).
  • ζ) Τις ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ, που είναι πέντε και τις δίνει ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μας, ο Ιησούς Χριστός: "Και αυτός έδωκεν, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους". Χειροτονεί επισκόπους, που λέγονται και πρεσβύτεροι ανά πάσαν εκκλησίαν (Πράξεις Ιδ: 23), πιστούς αδελφούς, που πρέπει να είναι απαραιτήτως παντρεμένοι, με παιδιά που τα έχουν στην υποταγή τους, με καλή μαρτυρία (Α . Τιμοθέου γ: 1-8, Τίτος α: 5-1 0).

Χριστιανισμός 104.3

Το Χριστιανικό ραδιόφωνο στην Υπηρεσία του Ευαγγελίου με 24ωρο Χριστιανικό πρόγραμμα.

WordofGod.gr

Το Χριστιανικό Κανάλι που έχει ως σκοπό έχει την διάδοση του Λόγου του Θεού

ΔΙΑΥΛΟΣ 1 99.7 FM

Το Χριστιανικό ραδιόφωνο της Αρκαδίας με 24ωρο Χριστιανικό πρόγραμμα.

-->

Ένα διαφορετικό μήνυμα...

Αγαπητοί επισκέπτες σας καλοσωρίζουμε στον επίσημο ιστότοπο της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής στην Αίγινα.

Μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα, βία, καταστροφές και άλλες δυσκολίες, η εκκλησία του Χριστού μένει ζωντανή ανά
τους αιώνες και φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα ελπίδας, αγάπης και αιωνίου ζωής στον άνθρωπο.
Ίσως δεν ήλθες τυχαία σε αυτή τη σελίδα. Ίσως έψαξες κάτι περισσότερο.
Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Μπορείς να θέσεις στον εαυτό σου μερικές ερωτήσεις.
Πιστεύεις στο Θεό;
Πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και ότι είναι ανεστημένος και ζωντανός και σήμερα ενεργεί, θεραπεύει και χαρίζει αιώνια ζωή;
Όλοι εμείς τον γευτήκαμε και θέλουμε μέσα στον απέραντο κόσμο του διαδικτύου αλλά και στο νησί της Αίγινας να κηρύξουμε ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ.
Αυτή είναι και η αποστολή μας.

Μάλιστα η Αγία Γραφή μας λέει ότι μας αγάπησε τόσο ώστε έδωσε τον Υιό του Ιησού Χριστό Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά
από αγάπη να πεθάνει και για σένα και για μένα.
Μην αφήσεις αυτή την πρόσκληση που κάνει και σε εσένα σήμερα.
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, αν θέλεις να μας γνωρίσεις από κοντά αρκεί μία μικρή περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.
Ευχή μας είναι ο Κύριος μας να έλθει και στην δική σου ζωή και ένα είναι σίγουρο:

Θα την αλλάξει ριζικά, θα σου δώσει ελπίδα και χαρά, αλλά πάνω από όλα Αιώνια Ζωή.
Αυτή είναι και η υπόσχεσή Του.
Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τον ζητήσεις και καθώς εκείνος λέει:

"Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν,
θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού."

Αποκαλυψις γ' 20

Λιγα λογια για το νησι της Αιγινας

Η Αίγινα είναι νησί του Σαρωνικού Κόλπου. Η πόλη της Αίγινας αποτέλεσε την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλαδας. Σήμερα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο σε έκταση, πληθυσμό και ανάπτυξη νησί του Αργοσαρωνικού και νησιωτικό προάστιο του Πειραιά.

Τοποθεσία

Η Αίγινα βρίσκεται στο κέντρο του Σαρωνικού Κόλπου, περιβαλλόμενη από το Αγκίστρι, τα Μέθανα, την Τροιζήνα, τον Πόρο και τον Πειραιά και έχει συνολικό εμβαδόν 82,63 τετραγωνικά χιλιόμετρα καθιστώντας το έτσι το δέυτερο μεγαλύτερο νησί του Αργοσαρωνικού. Το μήκος των ακτών της είναι 57 χλμ.

Πληροφορίες

Το έδαφός της είναι ηφαιστιογενές με τις βόρειες περιοχές να αποτελούνται από ιζηματογενή πετρώματα και τις νότιες απο εκρηξιγενή. Αποτελείται από χαμηλούς λόφους και κάποιες πεδινές εκτάσεις. Το ψηλότερο βουνό είναι το Όρος με ύψος 532 μέτρα ενώ δεν έχει ποτάμια και γενικά τρεχούμενο νερό.

H ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού σε μαθήματα από τον αγαπητό μας αδελφό Νίκο Νικολακόπουλο.

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Ματθ. 10:32 Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς.

Ομολογίες αγαπητών αδελφών πως γνώρισαν τον Ιησού Χριστό.

Εκείνη την ώρα περνάει ο αδελφός Ζηνόπουλος ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία και μου είπε "Νίκο πάμε να ακούσεις ένα κύρηγμα". Ανηβήκαμε στην αίθουσα και είδαμε 30 αδελφούς γονατιστούς.

Νίκος Νικολακόπουλος

Επίσκοπος ΕΑΕΠ Νίκαιας

Το έργο άρχισε να πετάει. Κάθε μέρα οι άνθρωποι βαφτιζόνταν με Πνεύμα Άγιο. Η Κηφησία έγινε με ένα θαύμα. Ένας άνθρωπος είχε καρκίνο. Πήγαν οι αδεφοί προσευχήθηκαν και ο άνθρωπος θεραπεύτηκε.

Λούης Φέγγος

Επίσκοπος ΕΑΕΠ Αθηνών

Είδα μία γαλήνη στα παιδιά στο πρόσωπο τους. Μου άρεσε η παρέα τους ήταν ταπεινοί. Συστήναν τον Χριστό. Μου είπαν Μιχάλη το ξέρεις ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και ζωντανός;

Μιχάλης Μακρογιάννης

Επίσκοπος ΕΑΕΠ Κηφισιάς

Αρχινάει το κήρυγμα. Ήταν φτωχοί άνθρωποι. Ενώ άκουγα το κήρυγμα βλέπω ένα όραμα .Φάε το κήρυγμα Μιχάλη εγώ σε έφερα εδώ. Δεν είναι ο Λόγος μου σαν πυρ. Με ένα κήρυγμα μου γκρεμιστήκαν όλα.

Μιχάλης Ζηνόπουλος

Εργάτης του Ευαγγελίου

Άρχισα να προσεύχομαι στον Θεό και σπάει η καρδία μου. Όμολόγησα αυτό που λέει στους Ρωμαίους 10:9 και έγινε αναγέννηση στην ζωή μου.

Νίκος Βαβούλης

Ομολογία Πίστεως

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

1Τιμ. 4:16 Πρόσεχε εις σεαυτόν και εις την διδασκαλίαν, επίμενε εις αυτά· διότι τούτο πράττων και σεαυτόν θέλεις σώσει και τους ακούοντάς σε.

Σχέσεις ανάμεσα στο ανδρόγυνο

Νίκος Νικολακόπουλος

A' Κορ. 6:15-16 Δεν εξεύρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού; να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάμω αυτά μέλη πόρνης; Μη γένοιτο. Η δεν εξεύρετε ότι ο προσκολλώμενος με την πόρνην είναι εν σώμα; διότι θέλουσιν είσθαι, λέγει, οι δύο εις σάρκα μίαν·

Χρήσιμες συστάσεις για τον γάμο

Νίκος Νικολακόπουλος

A' Κορ. 7:1-2 Περί δε των όσων μοι εγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπον να μη εγγίση εις γυναίκα· διά τας πορνείας όμως ας έχη έκαστος την εαυτού γυναίκα, και εκάστη ας έχη τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρ ας αποδίδη εις την γυναίκα την οφειλομένην εύνοιαν· ομοίως δε και η γυνή εις τον άνδρα.

Να υπακούμε στον Λόγο του Θεού.

Λεωνίδας Φέγγος

Αποκ. 19:13 και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού.

Χριστιανική οικογένεια

Γιώργος Κοροβέσης

Ά' Τιμ. 4:15 Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μένε, διά να ήναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Αίγινας
Επικοινωνήστε μαζί μας για οδηγίες πρόσβασης.

Τοποθεσία:

Μυρμιδόνων 4, Άγιοι Αίγινας, ΤΚ 18010

Email:

spiros.liontakis@yahoo.gr

Τηλέφωνο:

+30 694 55 24 775

Designed by BootstrapMade